Mr. John Talent Lab onderscheidt zich door de intensieve en gerichte aanpak om Talenten naar werk te begeleiden van de bestaande reïntegratietrajecten. Met deze aanpak beoogt Mr. John Talent Lab een beter resultaat in een kortere periode dan de “traditionele” re-integratietrajecten, die een looptijd van maximaal 18 maanden hebben. Er wordt niet gewerkt met een standaard programma. Vanuit de beleving van het talent wordt bekeken wat hij/zij nodig heeft. En waar zijn/haar kansen liggen.

Image

0. Startpunt talenten


Bij aanvang van de dienstverlening is de kennismaking van groot belang. Wat is de situatie waarin iemand verkeerd en welke stappen zijn er nodig om uiteindelijk te klimmen op de participatieladder?

Om samen met het talent te kijken hoe hij/zij bij ons binnenkomt en later te zien welke vorderingen hij/zij heeft gemaakt krijgt ieder talent de mogelijkheid zichzelf te presenteren. Daarvoor krijgen ze de beschikking over diverse aanwezige faciliteiten waaronder professioneel ingerichte studio’s.

Met goedkeuring van het talent kunnen familieleden/werkgevers kijken naar de transformatie die heeft plaatsgevonden. De trots van de familie zal een enorme boost geven aan het talent.

Binnen Mr. John Talent Lab zijn verschillende disciplines voorhanden om uiteenlopende problematiek samen met de talenten aan te gaan. Oplossingsgericht, opbouwend en constructief bouwen aan een toekomst, waarin uiteindelijk een betaalde baan haalbaar wordt.

De professionals van Mr. John Talent Lab zijn in staat om een duidelijke weergave te maken van het netwerk, de sociale kaart van het talent en de juiste hulp te organiseren, waardoor er ruimte ontstaat om weer werkfit te worden. Door het “alles-onder-1-dakprincipe” is veel expertise voorhanden binnen de muren van Mr. John Talent Lab (fysiotherapie, sport, assertiviteitstraining, budgetcoaches) en is het netwerk toereikend wanneer er toch expertise van buitenaf ingezet dient te worden.

Image
Image

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit


Transitie - talent leren omgaan met zijn belemmeringen – Wie ben ik? – Wat kan ik? -Wat wil ik? - empoweren - weerbaar worden - assertiever worden - fysieke fitheid verkrijgen middels de inzet van de verschillende specialisten, passend bij de uitdagingen van het individuele talent. Een deel van de elementen binnen het traject wordt individueel aangeboden en een deel wordt in groepsverband aangeboden. Tools zoals bijvoorbeeld een capactiteitentest, meten van belastbaarheid en gespreksvoering worden ingezet om de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Image

2. Versterken van werknemersvaardigheden


Werkervaringsplaats verkrijgen - arbeidsritme opbouwen - leren onder begeleiding te werken - leren opdrachten en taken zelfstandig uit te voeren. Er is continue activiteit om samenwerkingen met verschillende organisaties te arrangeren om werkplekken in te vullen met onze talenten. Door middel van oefenspelvormen en het nabootsen van situaties gebaseerd op praktijkervaringen, krijgen deelnemers op toegankelijk en praktijkgerichte wijze les. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, discipline, zelfbeheersing, mentaliteit en sociale vaardigheden door de verschillende specialisten van het Mr. John Talent Lab met de talenten. Het resultaat is antwoorden op de vragen; hoe kom ik er achter wat voor werk bij mij past, welke kwaliteiten heb ik, en wat heb ik nodig om uiteindelijk werk te verkrijgen.


3. In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van het talent


Verkrijgen van een realistische kijk op de eigen capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt - onderzoeken interesses - affiniteit en bepalen zoekrichting - kennis vergaren arbeidsmarkt.

Investering


Door de inzet van de opeenvolgende stappen van het Mr. John Talent Lab, welke aangeboden worden aan de talenten in verhouding tot de belastbaarheid, doorloopt een talent het Mr. John Talent Lab gemiddeld in 6 maanden. Deze 6 maanden worden intensief voor de talenten zodat ze de deelresultaten kunnen behalen in een kortere tijd.

Dit is waar het Mr. John Talent Lab zich onderscheidt van de concurrentie. Frequentie van contactmomenten, activiteiten, maar ook de intensiteit van de activiteiten, op maat, zowel individueel als in groepsverband aangeboden om de verschillende talenten te kunnen bedienen. De meerwaarde daarin is leren samenwerken maar ook leren eigen grenzen te bewaken op een juiste manier. Daarmee komt assertiviteit meteen aan bod.

Deze aanpak maakt dat men een regelmaat op kan bouwen en een werkpatroon (iedere dag taken en handelingen, maar ook verantwoordelijkheden). Veel doen in minder tijd, met meer resultaat! Belangrijk is dat we wel naar het individu blijven kijken. Zoeken binnen iemand bereidheid , bereik en kansen gekoppeld aan hun wensen en verwachtingen.

Laat maar komen


Eén van de methodieken die we gebruiken is op basis van sport. Dat is meer dan alleen fysiek fit maken. Er is gekozen voor oefeningen/lessen die altijd een dubbele functie hebben.

Een voorbeeld hiervan is ”Laat maar komen!”
Een groep probeert een persoon tegen te houden door kussens goed tegen elkaar te drukken. Hierdoor wordt het moeilijk voor de persoon om door te groep te lopen.

Lesdoel: stevig staan met z’n allen, in balans blijven en tegen een stootje kunnen. Leerresultaat: Talent ontwikkelt en groeit op het gebied van sociale vaardigheden. Daarbij ziet hij/zij in dat door samenwerking het doel wordt bereikt!

Deze oefening is onder begeleiding van onze coaches die observeren en rapporteren. Deze uitermate nuttige informatie wordt gebruikt om daar waar nodig bij te sturen om in het verdere ontwikkelings proces van het talent sneller vooruitgang te boeken.

Laat maar komen


Eén van de methodieken die we gebruiken is op basis van sport. Dat is meer dan alleen fysiek fit maken. Er is gekozen voor oefeningen/lessen die altijd een dubbele functie hebben.

Een voorbeeld hiervan is ”Laat maar komen!”
Een groep probeert een persoon tegen te houden door kussens goed tegen elkaar te drukken. Hierdoor wordt het moeilijk voor de persoon om door te groep te lopen.

Lesdoel: stevig staan met z’n allen, in balans blijven en tegen een stootje kunnen. Leerresultaat: Talent ontwikkelt en groeit op het gebied van sociale vaardigheden. Daarbij ziet hij/zij in dat door samenwerking het doel wordt bereikt!

Deze oefening is onder begeleiding van onze coaches die observeren en rapporteren. Deze uitermate nuttige informatie wordt gebruikt om daar waar nodig bij te sturen om in het verdere ontwikkelings proces van het talent sneller vooruitgang te boeken.

Image

Afronding van het traject


De afronding van het traject gaat gepaard met een eindrapportage die wordt opgesteld door Mr. John Talent Lab. Hierin wordt weergegeven of de gestelde doelen, zoals beschreven in de aanmelding, zijn bereikt. Het uitgangspunt is uiteraard dat de gestelde doelen worden behaald en het Talent bij afronding werkfit is. Dit betekent dat de volgende stap van het Talent, de stap naar werk is.


Aanmeldingen nieuwe talenten


Kandidaten die in aanmerking komen voor Talent en FIT, zullen door UWV bij Mr. John Talent Lab worden aangemeld. Mr. John Talent Lab streeft ernaar binnen 28 kalenderdagen na aanmelding van de kandidaat door UWV, richting UWV terugkoppeling te geven of kandidaat zal gaan deelnemen aan het re-integratietraject.

De praktische invulling van de aanmeldprocedure (hoe verloopt de aanmeldprocedure, wie is de contactpersoon bij aanmeldingen, e-mailadres/contactgegevens) wordt nog nader uitgewerkt. In de aanloopfase zullen alle contacten met UWV verlopen via John Williams zelf en/of U adviseurs en accountants.

Aanmeldingen nieuwe talenten


Kandidaten die in aanmerking komen voor Talent en FIT, zullen door UWV bij Mr. John Talent Lab worden aangemeld. Mr. John Talent Lab streeft ernaar binnen 28 kalenderdagen na aanmelding van de kandidaat door UWV, richting UWV terugkoppeling te geven of kandidaat zal gaan deelnemen aan het re-integratietraject.

De praktische invulling van de aanmeldprocedure (hoe verloopt de aanmeldprocedure, wie is de contactpersoon bij aanmeldingen, e-mailadres/contactgegevens) wordt nog nader uitgewerkt. In de aanloopfase zullen alle contacten met UWV verlopen via John Williams zelf en/of U adviseurs en accountants.

Bel, mail of kom langs

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over onze dienstverlening ? Wij vertellen u graag over onze werkwijze en mogelijkheden.